Ubezpieczenia majątkowe Namysłów

Ubezpieczenia majątkowe

DOM / MIESZKANIE

Kompleksowa ochrona Twojego mieszkania, domu oraz domów letniskowych. Oferta również w wersji „all risk” od najbardziej niespodziewanych zdarzeń.

DOM W BUDOWIE

Ochrona inwestycji przed ogniem i innymi zdarzeniami losowymi. Ubezpieczymy niezamontowane stałe elementy przed kradzieżą.

OC W ŻYCIU PRYWATNYM

Ochrona przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych przez Ciebie, Twoich bliskich lub zwierzęta domowe wobec innych osób.