Ubezpieczenia rolnicze Namysłów

Ubezpieczenia rolne i uprawy

OC ROLNIKA

Obowiązkowe Ubezpieczenie OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego.

UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW ROLNYCH

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia dodatkowe.

UBEZPIECZENIE UPRAW Z DOTACJĄ PAŃSTWA

Ubezpieczenie skierowane jest do rolników oraz producentów rolnych, którzy pobierają dopłaty bezpośrednie.

UBEZPIECZENIA KOMBAJNÓW I MASZYN ROLNICZYCH

Ubezpieczenie sprzętu od wszystkich ryzyk.